285086

Den Danske Stamme (COP)

A Social Club is where members of exclusive societies gather to hang around and chat about common interests and goals. What goes on behind these walls is... only for the initiated!

Basic Info

Locale Type: Social Club
City: Copenhagen
City Zone: Christiania (Slum)
Management: Den danske stamme
Quality: 40
Condition: perfect
Cash: 109,221.30 M$
Power Capacity: 89000 W
Service Cost: 1.00 M$

Note from the Management

Den Danske Stamme er et fællesskab af danskere i Popmundo. Her er alle danskere velkomne, ikke kun dem, der bor i København. Hvis du ønsker at blive medlem, skal du kontakte høvdingen. Det kræves dog, at du er VIP.